Chính sách công ty

Chính Sách Thanh Toán

Tại taichekimloaimaubaonghi.com sử dụng hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại địa điểm thu mua của khách hàng. Sau khi thỏa thuận về chi phí xong và thống nhất chi phí, tại thời điểm taichekimloaimaubaonghi.com tiến hành giai đoạn thu gom chở về thì chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán 100% chi phí cho khách hàng ngay tại chổ.